Historie

 

Sbor dobrovolných hasičů Rudka byl založen na ustavující schůzi 8. března 1925 v hostinci pana Richarda Hemaly. Schůzi zahájil starosta obce Jan Vlach, který za účasti bratrského sboru z Domašova přivítal přihlášené občany. Na první valné hromadě  sboru 22. března 1925 za účasti devatenácti členů činných a dvaceti jednoho člena přispívajícího byl zvolen správní výbor:

 

starosta                            Kéda Hynek
místostarosta                    Jelínek Antonín
náčelník                            Kříž Josef
1.podnáčelník                    Blažek Josef
2.podnáčelník                    Jelínek František
jednatel                            Jelínek Eduard
pokladník                          Jelínek Jan
vzdělavatel                        Prokeš Hynek
zbrojíř                              Smutný Antonín

 

Jednotliví členové se začali postupně podílet na společenských a kulturních akcích v obci. Pořádali zábavy a plesy, hrálo se divadlo. Začali spolupracovat s Červeným křížem; do sboru se přihlásily členky - samaritánky. Hasiči zakoupili výzbroj a výstroj, zúčastňovali se veřejného cvičení. Vybíraly se členské příspěvky. V dubnu roku 1926 byla zakoupena od firmy Smejkal nová hasičská stříkačka včetně příslušenství.

 

Na oslavu desátého výročí vzniku samostatného československého státu zasázel sbor u svého skladiště (nynější hasičské zbrojnice vedle obecního úřadu) lípu. Akce se zúčastnil starosta obce Josef Smutný s obecní radou a velké množství místních občanů. Starosta sboru zde vzpomněl na padlé ve světové válce.

 

Za finanční podpory hasičů zhotovil mistr kamenický, pan Machatý z Rosic, pomník padlým ve světové válce. Slavnostní vysvěcení se konalo v říjnu roku 1933. V červenci roku 1934 pořádali hasiči první závody v jízdě po lávce přes rybník. První cenou byla hotovost ve výši sto korun. Večer se konala zábava. V květnu roku 1935 byla vysvěcena socha sv. Floriána, patrona hasičů. Sbor hasičů aktivně pracoval i během let druhé světové války. Valné hromady byly ukončovány provoláním ,,VLASTI ZDAR“.

 

V době poválečné pokračovali hasiči ve své činnosti – organizovali dožínky, zábavy i hasičská cvičení. V roce 1948 byla zakoupena nová motorová stříkačka, roku 1952 vzniklo družstvo žen a v roce 1953 byla postavena sušárna hadic. Hasiči se aktivně účastnili hašení požárů, byly zřízeny žňové hlídky. Pokračovala spolupráce s Červeným křížem, bylo organizováno hraní divadla. V roce 1958 byl zakoupen agregát číslo 8, v roce 1965 bylo zakoupeno hasičské auto a v roce 1973 byl postaven stožár na sušení hadic.  Pokračovala práce s mládeží, byly odpracovány tisíce brigádnických hodin na pomoc obci nebo JZD.

 


Historické foto – čestná stráž hasičů při pohřbu

 

 
Historické foto – práce před hasičskou zbrojnicí (1971)

 

 Stejně jako v dobách minulých i v současnosti se členové sboru aktivně podílejí na dění v obci; pořádají zábavy, svoz železného šrotu, pomáhají obci při čištění koupaliště a splávku rybníka. Z vlastních prostředků si hasiči pořídili nové vycházkové obleky, zhotovili taneční parket, lavičky a stoly pro pořádání zábav pod širým nebem. Potěšitelný je zájem mladých.

 

V roce 2000 byla zřízena zásahová jednotka SDH Rudka, která má nyní jedenáct členů. Je zařazena v kategorii JPO V. Obec přispívá ze svého rozpočtu na vybavení a činnost zásahové jednotky.

 


Účast hasičů na slavnosti svěcení vlajky obce (2005)

 

 
Ukázka požárního útoku (2005)

 

 
Starší členové sboru (2005)

 

 
Členové družstev po soutěži v Domašově (2008)

 

Družstvo hasičů se každoročně účastní hasičských cvičení a soutěží. Na některé soutěže obec vysílá i dva týmy – Rudka „A“ a Rudka „B“. V roce 2005 se konala při příležitosti 80. výročí založení SDH Rudka hasičská soutěž přímo v naší obci za účasti třinácti družstev mužů, sedmi družstev žen a dvou družstev žáků. Mezi největší úspěchy družstva SDH Rudka v poslední době patří první místo na závodech v Přibyslavicích v roce 2007 a třetí místo na soutěži v požárním útoku v Domašově v roce 2008 na Hašičském dni, který byl uspořádán k stému výročí založení místního sboru dobrovolných hasičů.

 

K 1.1.2009 měl Sbor dobrovolných hasičů Rudka třicet šest členů.

 

SEZNAM STAROSTŮ  SDH  RUDKA od roku 1925:
KEDA Hynek                      1925-1926
SMUTNÝ Antonín               1927-1929
KŘÍŽ Josef                         1930-1932
PORAZIL Karel                   1933-1939
ŠRÁMEK Josef                   1940-1944
PORAZIL Karel                   1945-1951
JELÍNEK Jan                       1952
POŽÁR Ludvík                    1953
PORAZIL Karel                   1954-1955
POŽÁR Ludvík                    1956
VOTAVA Josef                   1957

VĚZDA Jindřich                  1958-1960
BLAŽEK Ferdinand              1961-1962
POŽÁR Alois                      1963
BLAŽEK Ferdinand              1964-1977
BOŽEK Václav                    1978-1980
POSPÍCHAL Jaroslav           1981
KŘÍŽ František                   1982 - 2003

KOŽNAR Miloš                    od roku 2004

 

Příspěvek sepsal Miloš Kožnar, starosta SDH Rudka.

Vyhledávání

© 2010 jankoznar@email.cz Všechna práva vyhrazena.